VELKOMMEN TIL FRYDENSBORG GÅRD BARNEHAGE I KRAGERØ

Frydensborg gård barnehage utvidet fra 2014 til treavdelings- barnehage. Barnehagen ligger sentralt der skogen begynner ved Studsdalen i Kragerø. Gangavstand til sentrum, kort vei til brygga og båttur om våren som sørger for de beste forutsetninger for barna. Naturlige lekeområder, egen skogslekeplass med gamme og mange hemmelige steder i skogen bidrar til at barna både blir gode i å mestre, motorisk gode. Ut på tur, aldri sur! Vi kler på oss varme klær! Visjon/innhold: Fokus på friluft - Fokus på å inspirere barna til og oppdage det naturen har å tilby av små og store”undere!