Frydensborg gård barnehages satsingsområder

NATUR, UTELIV, SOSIAL KOMPETANSE OG SPRÅK = NUSS

                           

 

 

                               

 MÅL

NATUR

  •  Barna i Frydensborg gård barnehage får naturopplevelser som stimulerer til undring og utforskertrang.

UTELIV

  • Barna i Frydensborg gård barnehage bruker kroppen og sansene sine aktivt.

 

SOSIAL KOMPETANSE

  • Barna i Frydensborg gård barnehage kan samarbeide, vise omsorg og ta hensyn til seg selv og andre.

 

SPRÅK

  • Barna i Frydensborg gård barnehage utvikler språkforståelse som gjør dem i stand til å ta imot inntrykk, og uttrykke egne tanker og følelser.